Giant cr70 27 5 alloy double wall. Ride life ride toronto. Eine Runde Sache Mountainbike Bicycle Mountain Bike Hardtail Mountain […]